Para-Commando Vriendenkring Oostende Kust en Hinterland A.N.P.C.V.
 
   
 
lidworden Terug naar de startpagina Paracdo-Oostende
   

Effectief Lid

Zij (m/vr) die een “ A “ brevet Commando en/of Parachutist in de schoot van het Belgisch Leger bekomen hebben en die eervol gediend hebben kunnen effectief lid worden. ( EFF )

Wie beantwoordt aan gelijklopende vereisten maar die gebrevetteerd werd in een NATO leger of in een geallieerd leger gedurende de oorlog ‘40-‘45 wordt eveneens aangenomen als vreemd effectief lid. ( EFF)

Cadetten

Sportieve junioren (j/m) met zin voor avontuur en interesse kunnen actief lid worden van de vriendenkring vanaf 16 tot 23 jaar als cadet. ( CAD )

Sympathisanten

Zij (m/vr) die de vriendenkring appreciëren en hem willen steunen kunnen sympathiserend lid worden. ( SYM )

Steunende Leden

Korea Vrijwilliger

 

Lidmaatschap

Lid zijn van de vriendenkring is een volwaardig lidmaatschap.
Bijgevolg staan alle activiteiten, georganiseerd in de schoot van de vriendenkring, open tot deelname.
In het bijzonder zijn er activiteiten waarvoor het brevet “ A “ Parachutist / Commando vereist is.

 

Hoe lid worden ?

inschrijvingsformulier

Vul de aanvraag ( mapje klikken) tot lidmaatschap volledig in en stuur ze terug per post of per email. Uiteraard ben je ook welkom in het lokaal van de vriendenkring waar een regionaal beheerder je zal ontvangen.
Gebrevetteerden “ A” Para / Cdo dienen tevens een kopij van deze brevetten bij te voegen.
Een betaling levert niet onmiddellijk een lidkaart op. Na de betaling zal het bestuur de aanvraag controleren en nachecken, dit om te voorkomen dat de aanvrager slechte bedoelingen zou hebben.
(bvb. reeds problemen in andere regionale ANPCV, onze club een slechte naam bezorgen, munt slaan uit de lidkaart, enz...)

De lidkaart wordt persoonlijk afgehaald, en in de club door een RUC-lid afgeleverd.
Hierbij worden ook meteen de clubregels voorgesteld aan het nieuwe lid.

Lidgelden  2019

  Effectieve Leden(EFF):  € 20
  Cadetten(CAD): € 8
  Sympathisanten(SYM): € 30
  Steunende leden(STE): € 5
  Korea Vrijwilliger(KOR): € 10
  Bijdrage sprongen TAP: € 15

Te betalen op rekening BE78 0001 4934 0186 (BIC: BPOTBEB1) van ANPCV Oostende
met de vermelding LIDGELD 2019 + naam + soort lidmaatschap.