Logo  

De Regionale Vriendenkring Oostende – Kust en Hinterland werd in1983 opgericht door:

Louis Sanctorum (voorzitter), ex parachutist (ondertussen overleden)
Bart Provoost (secretaris), ex para-cdo
Ivan Bonnet (penningmeester), ex para-cdo
Armand Panesi (public-relations), ex para-cdo
Willy Schoonooghe (lid), ex para-cdo
Jacques Hollevoet (lid), Kpt.-Cdt. b.d., para-cdo (ondertussen overleden)

Na de stichting aanvaarde ex commando Julien Goekint (toen burgemeester en nu ere-burgemeester) het ere-voorzitterschap.
Dank zij hem kregen wij ons huidig lokaal.

De Regionale Vriendenkring Oostende – Kust en Hinterland, kadert in de schoot van de ANPCV, Amicale Nationale Para Commando Vriendenkring en U.E.P., Unie der Europese Parachutisten.

De Regionale Oostende is louter een vriendenkring van gebrevetteerde oud Para en/of Commando’s en oud Paracommando’s, zonder onderscheid van taal, rang of anciënniteit, die fier zijn gediend te hebben, of die actueel nog dienen in Para-Commando eenheden.
Tevens zijn alle personen niet gebrevetteerd Para-Commando, man/vrouw, jeugd die per sympathie deel uit maken van onze Regionale.

De Regionale Oostende – Kust en Hinterland is een RV point van samenkomst, om deel te nemen aan sportieve, culturele, sociale en vaderlandslievende activiteiten, dewelke door onze Vriendenkring op Nationaal niveau en door zijn regionales, verspreid over gans België, georganiseerd worden.

ANPCV Oostende is zonder enig voorbehoud een apolitieke vereniging en eist dusdanig van al zijn leden het eerbiedigen van dit kenmerk in al de activiteiten van zijn vriendenkring.
Bijgevolg staat het inmengen in politieke, geloofs, filosofische en taalgebonden aangelegenheden niet in ons vaandel.

Deze website werd opgericht met het doel louter informatie te verstrekken naar de leden en sympathisanten toe. Ze veronderstelt onbaatzuchtigheid en kan geenszins als middel gebruikt worden voor persoonlijke en/of particuliere doeleinden.