Lidmaatschap

EFFECTIEF LID

Zij (m/vr) die een “ A “ brevet Commando en/of Parachutist in de schoot van het Belgisch Leger bekomen hebben en die eervol gediend hebben kunnen effectief lid worden. ( EFF )

Wie beantwoordt aan gelijklopende vereisten maar die gebrevetteerd werd in een NATO leger of in een geallieerd leger gedurende de oorlog ‘40-‘45 wordt eveneens aangenomen als vreemd effectief lid. ( EFF)

CADETTEN

Sportieve junioren (j/m) met zin voor avontuur en interesse kunnen actief lid worden van de vriendenkring vanaf 16 tot 23 jaar als cadet. ( CAD )

SYMPATHISANTEN

Zij (m/vr) die de vriendenkring appreciëren en hem willen steunen kunnen sympathiserend lid worden. ( SYM )

STEUNENDE LEDEN

KOREA VRIJWILLIGER

LIDMAATSCHAP

Lid zijn van de vriendenkring is een volwaardig lidmaatschap.
Bijgevolg staan alle activiteiten, georganiseerd in de schoot van de vriendenkring, open tot deelname.
In het bijzonder zijn er activiteiten waarvoor het brevet “ A “ Parachutist / Commando vereist is.

HOE LID WORDEN ?

Vul de aanvraag  tot lidmaatschap volledig in op de website pagina “Inschrijven“.

Gebrevetteerden “ A” Para / Cdo dienen tevens een kopij van deze brevetten bij te voegen.

Uiteraard ben je ook welkom in het lokaal van de vriendenkring waar een regionaal beheerder je zal ontvangen.
Een betaling levert niet onmiddellijk een lidkaart op. Na de betaling zal het bestuur de aanvraag controleren en nachecken, dit om te voorkomen dat de aanvrager slechte bedoelingen zou hebben.
(bvb. reeds problemen in andere regionale ANPCV, onze club een slechte naam bezorgen, munt slaan uit de lidkaart, enz…)

De lidkaart wordt persoonlijk afgehaald, en in de club door een RUC-lid afgeleverd.
Hierbij worden ook meteen de clubregels voorgesteld aan het nieuwe lid.

LIDGELDEN 2024

Effectieve Leden(EFF): €20
Cadetten(CAD): € 8
Sympathisanten(SYM): € 30
Steunende leden(STE): € 10
Korea Vrijwilliger(KOR): € 10
Bijdrage sprongen TAP: € 15

Te betalen op rekening BE78 0001 4934 0186 (BIC: BPOTBEB1) van ANPCV Oostende
met de vermelding LIDGELD 2024 + naam + soort lidmaatschap.

Comments are closed.