NieuwsFlash

Overlijden Wapenbroeders

Hierbij melden wij met droefheid het overlijden van onze wapenbroeder, vriend en lid van onze vereniging.

FREDDY DE GRAEVE

Geboren te Gent op 27 aug. 1948
Overleden te Deinze op 26 maart 2021

Klik hier voor de rouwmededeling.

Onze medeleven gaat uiteraard naar zijn familie en dierbaren.

 

Hierbij melden wij tevens met droefheid het overlijden van onze wapenbroeder, vriend en lid van onze vereniging.

WILLY WILLEMS

Geboren te Zelzate op 31 december 1930
Overleden te Gent op 19 maart 2021

Klik hier voor de rouwmededeling.

Onze medeleven gaat uiteraard naar zijn familie en dierbaren.

Gediend bij 2 Cdo.

Door de Coronamaatregelen is de uitvaart in intieme kring.

Update door het Bestuur betreffende COVID-19:

COVID-19 

Lijnopvulling
Beste Para-Commando’s,
Beste Sympathisanten,

Op het einde van de maand juni hadden wij goede hoop om ons lokaal terug te kunnen openen in de loop van de maand september.

Helaas, door de opflakkering van de pandemie, zijn we genoodzaakt dit initiatief te verdagen tot een latere datum. 

Het is voor ons onmogelijk de Coronaregels opgelegd door de overheid, gelden voor de horeca,na te volgen. Gelet ook op het feit dat de leeftijd van onze leden dewelke het clublokaal bezoeken behoren tot de zeer risicovolle categorie.

Onlangs heeft het bestuur de koppen samen gestoken op een Coronaveilige manier  om over de toekomst van gedachten te wisselen.

Voortvloeiend uit deze vergadering hebben wij besloten om ons clublokaal nog gesloten te houden tot zeker eind oktober. 

Als de Coronamaatregelen voor de horeca dan nog altijd gelden zoals ze vandaag zijn zal zeker het clublokaal nog langer gesloten blijven.

Ook worden alle activiteiten en plechtigheden ingericht door onze club, door het Nationaal Bestuur en door de overheid, geschrapt tot op het einde van december 2020.

Daardoor wordt onze algemene vergadering, voorzien in december,verdaagd naar volgend jaar. Datum nog nader te bepalen.

Hierbij kunnen wij nog meegeven dat alle activiteiten in samenwerking met defensie worden opgeschort tot 30 september 2020.

Dus de klimdag van 24 september wordt verschoven naar eventueel een latere datum.

Met droefheid melden wij dat gedurende de Coronatijd enkele van onze wapenbroeders geland zijn op hun laatste D.Z.

Onder andere : 

Verhas Eric ( juni 20 ) en Vandierendounck Antoine – Toone ( aug. 20 )

Telkens moesten deze uitvaartplechtigheden doorgaan in intieme kring wegens de Coronapandemie.

Jammer dat wij op deze manier afscheid hebben moeten nemen van onze wapenbroeders.

Voor ons volgend tijdschriftje zal onze penningmeester Luc Geerolf dit proberen in jullie bus te krijgen in het begin van de maand december 2020.

Ingevolge het niet verschijnen van ons tijdschriftje in de maand augustus willen wij jullie hierbij op de hoogte brengen dat terug de bestuursfuncties vacant zijn. Voor de mensen die een bestuursfunctie ambiëren ( Vz., Sec. of Pen.) zouden best hun aanvraag indienen tussen oktober en december 2020.

Hun aanvraag dient te worden gericht naar onze secretaris Jan Bostyn, via mail of schriftelijk.

Verder vraag ik jullie strikt te houden aan de Coronamaatregelen ons opgelegd door de overheid.

Dit is voor ons Para-Commando’s geen probleem. Tucht en discipline wordt hoog in ons hart en vaandel gedragen.

Jullie een goede gezondheid toewensend met Para-Commando groeten.

Het Bestuur

Danny Lams

Bostyn Jan    ( Gouwelozestraat 43 , 8400 Oostende )

Geerolf Luc

Ons drieëndertigste boekje nu ook online te bekijken.

Boekje Para-Commando Oostende

Para-Commando Boekje laatste editie ook online.

Jawel ondertussen zijn de boekjes reeds verstuurd naar onze leden.
Vanaf heden kan je ook het boekje online raadplegen.
Boekje kwijt, geen probleem, je kan het steeds online raadplegen.
De huidige editie en de vorige 32 edities zijn online te lezen en te raadplegen via het tabblad:
“Clubblad”.
Of klik op de afbeelding hiernaast om ons meest recente nieuw boekje Nummer 33 te bekijken.
Veel leesplezier!
Groetjes,Webmaster

Trui ANPCV Oostende

Op aanvraag van verschillende van onze leden zijn er clubtruien aangemaakt.
Wie nog een trui wenst aan te schaffen kan dit doen in het clublokaal.
Neem contact op met één van de bestuursleden voor meer info hierover.Meer info door te klikken op deze link… INFO Trui ANPCV OOSTENDE

Onze ANPCV kledij…

Gezien er blijkbaar toch nog misverstanden zijn betreffende onze kledij ANPCV bij plechtigheden, heeft onze secretaris een document opgemaakt waar alles nog eens duidelijk in staat vermeld. Je kunt het bekijken en/of downloaden als je op een van de onderstaande foto’s klikt.
opvullijn
ANPCV Kledij-001 ANPCV Kledij 002

 

Comments are closed.