NieuwsFlash

Mededeling  door het Bestuur betreffende COVID-19:

COVID-19 

Beste Para-Commando’s
Beste Sympathisanten,
Met de aankondiging van de heropening van de horeca heeft het bestuur de mogelijkheid onderzocht om ook onze bar terug open te stellen voor bezoek door onze leden.
Helaas zijn wij tot het besluit moeten komen dat dit voor ons niet mogelijk is dit te doen volgens de Corona-richtlijnen.
Het bestuur heeft dan ook besloten om onze bar gesloten te houden tot op het einde van augustus.
In deze periode zal terug een evaluatie worden gemaakt om te zien wat de mogelijkheden zijn voor het openen van ons lokaal en het organiseren van activiteiten.
Het Bestuur hoopt van harte dat jullie allen gespaard mogen blijven van het virus Covid 19.
Onze Para-Commando groeten.
Danny, Jan, Luc.

 

COVID – 19

Beste Paracommando’s, Sympathisanten , vrienden,

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en daarmee maximaal tegemoet te komen aan de maatregelen opgelegd van de overheid en zoals jullie reeds hebben kunnen vernemen in de media hebben verschillende firma’s hun deuren gesloten.

Zo ook heeft onze drukker van ons tijdschriftje eveneens tot deze maatregel moeten overgaan.

Ook wij, tijdens het verhandelen van ons boekje kunnen de “ social distance “ niet garanderen waardoor wij hebben besloten om ons tijdschriftje, dewelke normaal verschijnt op het einde van de maand april, NIET te publiceren.

Bijgevolg zullen jullie GEEN BOEKJE ontvangen in de maand april. Onze volgende uitgave zal dus verschijnen op het einde van de maand augustus met de hoop dat intussen het ergste voorbij zal zijn en de zaak een beetje genormaliseerd.

De lidkaarten dewelke nog niet zijn afgehaald en die normaal samen met ons tijdschriftje werden verstuurd naar deze leden, werden nu afzonderlijk verzonden.

Naar aanleiding van de Corona virus dreiging in onze contreien en de maatregelen ons opgegeven door de overheid en het stadsbestuur, zijn wij als bestuur genoodzaakt de nodige beslissingen te nemen betreffende onze clubactiviteiten.

Gelet op de laatste ontwikkelingen van deze pandemie, zal deze corona dreiging nog zijn naweeën kennen tot diep in de zomer.Dit gevaar geld zeker voor de wat oudere leden waarmee onze club is begunstigd.

Voor ons is het aangewezen om een beduidende en juiste beslissing te nemen, zodat jullie als clubleden en eventuele deelnemers aan onze activiteiten, weten om schikkingen te kunnen nemen op een wat langere termijn.

Tevens hebben wij als bestuur beslist om alle club activiteiten en activiteiten dewelke wij aan zouden deelnemen, stop te zetten tot nader bericht van de overheid.

Je kunt best eerst contact nemen met de organisatie alvorens de verplaatsing te maken . Indien mogelijk zorgen wij ook voor deze info.

Wij als bestuur hebben de wens dat jullie allen over een gezond verstand en goede gezondheid blijven beschikken en hopen op een snel einde van deze corona pandemie.

Het bestuur ANPCV Oostende – Kust en Hinterland

Danny Lams (VZ) Jan Bostyn (SEC) Luc Geerolf (PM)

Ons negenentwintigste boekje nu ook online te bekijken.

Boekje Para-Commando Oostende

Para-Commando Boekje laatste editie ook online.

Jawel ondertussen zijn de boekjes reeds verstuurd naar onze leden.
Vanaf heden kan je ook het boekje online raadplegen.
Boekje kwijt, geen probleem, je kan het steeds online raadplegen.
De huidige editie en de vorige 28 edities zijn online te lezen en te raadplegen via:
“Verslagen” en dan doorklikken naar Clubverslagen.
Of klik op de afbeelding hiernaast om ons nieuw boekje Nummer 29 te bekijken.
Veel leesplezier!
Groetjes,Webmaster

Trui ANPCV Oostende

Op aanvraag van verschillende van onze leden zijn er clubtruien aangemaakt.
Wie nog een trui wenst aan te schaffen kan dit doen in het clublokaal.
Neem contact op met één van de bestuursleden voor meer info hierover.Meer info door te klikken op deze link… INFO Trui ANPCV OOSTENDE

Onze ANPCV kledij…

Gezien er blijkbaar toch nog misverstanden zijn betreffende onze kledij ANPCV bij plechtigheden, heeft onze secretaris een document opgemaakt waar alles nog eens duidelijk in staat vermeld. Je kunt het bekijken en/of downloaden als je op een van de onderstaande foto’s klikt.
opvullijn
ANPCV Kledij-001 ANPCV Kledij 002

 

Comments are closed.